The Bread Initiative: EU-promotie van landbouw- en voedingsproducten

De Bread Initiative groep, waarvan wij via onze Europese federatie AIBI deel uit maken, heeft op Europees niveau een pleidooi gehouden om ook de meerwaarde van de consumptie van volkoren broodproducten te promoten in het kader van het nieuwe “Promotion program regarding agricultural & food products”. Dit Europees promotieprogramma is opgesteld als een belangrijke tool om de transitie te maken naar een meer duurzame voedselsysteem. Wij menen dat volkoren broodproducten daar deel van uitmaken.

Lees het pleidooi van the Bread Initiative