Oprichting FGBB

Tot 1995 waren de “Nationale Belgische Federatie der Bakkers en Banketbakkers met personeel” (N.B.F.B.) en de 2 regionale Federaties voor de Ambachtelijke Bakkerijen verweven in 1 structuur, namelijk de “Belgische Confederatie van de Broodbakkerij-Banketbakkerij-Chocoladebewerking-Ijsbereiding” (B.B.C.I.).

Om beter tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de grotere Belgische bakkerijen werd in 1996 besloten de Nationale Belgische Federatie der Bakkers en Banketbakkers met personeel (N.B.F.B.) als onafhankelijk orgaan te laten functioneren. In 2000 werd vervolgens beslist om onze benaming te wijzigen in “Federatie van Grote Bakkerijen van België” (FGBB) om zo onze identiteit en specifieke doelstellingen beter naar voor te laten komen.