Huishoudelijke verpakkingen: wettelijke verplichtingen

Huishoudelijke verpakkingen

In een bakkerij komen veel huishoudelijke verpakkkingen: zakken voor brood, doosjes voor taarten of pralines, draagtassen, cuvetten...

Dit zijn in de meeste gevallen serviceverpakkingen: deze verpakkingen worden (last-minute) aangebracht op de plaats waar producten of diensten aan de consument worden aangeboden. De verpakkingsverantwoordelijke voor dit type van verpakkingen is de producent of invoerder.

Wettelijke verplichtingen

Bedrijven die (service)verpakkingen op de Belgische markt brengen, moeten aan bepaalde wettelijke verplichtingen (samenwerkingsakkoord van 2008) voldoen zoals: 

  1. Terugnameplicht. U moet jaarlijks een bepaald percentage van de verpakkingen die u op de markt brengt recycleren of nuttig toepassen.

  2. Informatieplicht. U moet de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) informeren over de aard van uw verpakkingen en de behaalde recyclagepercentages. Zo bewijst u dat u de wettelijke doelstellingen bereikt hebt.

Op de website van de Interregionale Verpakkingscommissie, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de Belgische wetgeving inzake verpakkingsafval en voor doorvoer van afvalstoffen, kunt u terugvinden waarom deze wetgeving is ontstaan en welke impact de wetgeving heeft op uw bedrijf.

Komt u uw verplichtingen niet na? Dan riskeert u zowel een administratieve geldboete als een strafrechtelijke boete.

Hoe kan Fost Plus u daarbij helpen?

Wanneer u lid wordt van Fost Plus, nemen wij de terugname- en informatieplicht voor uw huishoudelijke verpakkingen over. U betaalt dan een jaarlijkse ledenbijdrage, die Fost Plus gebruikt om de inzameling, het sorteren en de recyclage van uw huishoudelijke verpakkingen te financieren.

Bovendien draagt u samen met 5 000 andere bedrijven bij aan een systeem dat al meer dan 25 jaar tot de Europese top behoort. In 2020 recycleerde Fost Plus meer dan 764 000 ton huishoudelijke verpakkingen, goed voor een recyclagepercentage van 94,9%.

Voor meer info kan je terecht op: www.fostplus.be