OiRA Bakkers: uw gratis online hulp bij risicoanalyse

Wat is OiRA?

OiRA Bakkers werd in 2017 ontwikkeld in opdracht van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in nauwe samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bakkerijsector en Alimento. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, is een risicoanalysetool waarmee bedrijven snel, gemakkelijk en gratis risicoanalyses kunnen uitvoeren op de werkvloer.

OiRA Bakkers werd ontwikkeld voor en door de sector. Als gebruiksvriendelijke en oplossingsgerichte tool, helpt OiRA Bakkers u om risico’s op de werkvloer te identificeren, om beslissingen rond preventieve acties te nemen en om een actieplan op maat op te stellen.

Naast de risicoanalyse worden ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming, enz. De tool is een eenvoudige manier om bij te dragen tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

De tool OiRA Bakkers is beschikbaar op www.uwrisicoanalyse.be

Hoe OiRA Bakkers gebruiken?

Hierbij vindt u:

Succes gewenst!

Bron: www.oirapromo.be/bakkers