Autocontrole

Wat is autocontrole?

Alle bedrijven die actief zijn in de voedselketen zijn wettelijk verplicht om te beschikken over een autocontrolesysteem (ACS), dat dient gebaseerd te zijn op de HACCP-principes (Hazard Analysis and Critical Control Points). Dit principe van autocontrole is opgenomen in het Koninklijk Besluit van 14 november 2003.

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de bedrijven worden genomen om ervoor te zorgen dat hun producten doorheen alle stadia van de productie, verwerking en distributie, voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit van de producten en traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.

Bedrijven kunnen daarvoor de sectorale autocontrolegids gebruiken die is goedgekeurd door het FAVV (het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). De gids is een belangrijk hulpmiddel voor het opzetten en implementeren van een bedrijfsspecifiek autocontrolesysteem.

Autocontrolegids voor de bakkerijsector

De eerste autocontrolegids voor de bakkerijsector (G-026) werd goedgekeurd door het FAVV in september 2008.

Een tweede versie van deze gids voor brood- en banketbakkerij werd goedgekeurd op 18 juni 2013. Vervolgens kwam deze gids onder het beheer van het FAVV. Deze laatste versie staat elektronisch ter beschikking op de website van het FAVV. 

Autocontrolegids