Onze leden & collega's

Wie zijn onze leden?

  • Bedrijven die brood of banket produceren (Nace 10.711 of 10.712) in België of Europa;
  • Bedrijven met een maatschappelijke zetel in België;
  • Bedrijven bakkerijen met meer dan 15 medewerkers;
  • Bedrijven die business-to-business (BtoB) of business-to-consumer (BtoC) activiteiten uitvoeren;
  • Bedrijven met groei en verdere professionalisering als doelstelling.

Ledenlijst

Wie zijn onze collega's?

1. Fevia

De FGBB werkt sinds 2015 op basis van een systeem van geïntegreerd lidmaatschap en management samen met het FEVIA-team en dit met het oog op maximale synergie en efficiëntie voor de leden-bedrijven. Daar waar de FGBB focust op verticale sectorspecifieke onderwerpen, legt Fevia zich toe op horizontale sector overschrijdende dossiers zoals sociale zaken, milieu, competitiviteit... Dit model laat toe om kostenefficiënt te werken en bedrijven een totaalservice te bieden.

Meer info over Fevia

2. AIBI

Onze federatie FGBB heeft een belangrijke stem in de Europese overkoepelende associatie voor grote en industriële bakkerijen, namelijk de AIBI, de International Association of Plant Bakeries. Daar worden sector gerelateerde Europese dossiers en EU-wetgeving, die later hun weerslag vinden in onze nationale wetgeving en markt, opgevolgd.

Meer info over AIBI

3. Zusterfederaties

Samen met verschillende zusterfederaties trachten wij de belangen van onze sector te verdedigen.