Home   -    Nederlands Français Engels

 

Autocontrolegids stand van zaken

 
Autocontrole

Wat is autocontrole ?

Het nieuw Koninklijk Besluit betreffende autocontrole (K.B. 14 november 2003; B.S. 12 december 2003) is op 1 januari 2005 in voege getreden. Globaal herschrijft dit K.B. de huidige wetgeving en vult deze aan met:

de verplichting om te beschikken over uw eigen autocontrolesysteem voor beheer van de   voedselveiligheid op basis van de HACCP-principes;

de traceerbaarheid van all aan-en afgevoerde producten;

de verplichting om te beschikken over uw eigen autocontrolesysteem voor beheer van de  voedselveiligheid op basis van de HACCP-principes;

het principe van de door het FAVV erkende sectorgidsen voor autocontrole ;

de mogelijkheid tot delegatie door het FAVV aan externe organismen van de contrôle en validatie van autocontrolesystemen;

de uitbreiding van het toepassingsveld van de wetgeving tot alle producten die in de voedselketen terechtkomen;

Bovendien houdt het FAVV rekening met de inspanningen van de bedrijven die over een door het FAVV goedgekeurd autocontrolesysteem beschikken. Deze bedrijven zullen minder officiële controles krijgen en dus ook minder kosten hebben.

Bestanden

ADVIES_FEVIA_ivm_validatie_ACS.pdf
AVIS_FEVIA_validation_SAC.pdf
ADVIES_Wtsch_comite_nov_34-2007.pdf
AVIS_com_sci_34-2007_Fr.pdf

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma