Home   -    Nederlands Français Engels

 

Statuten FGBB vzw

Hier kan u de  statuten van de FGBB vzw, aangepast overeenkomstig de recente wetgeving op de VZW's in PDF terugvinden.

Deze  statuten werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 27 april 2006 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad  van 2 augustus 2006. 

Er wordt momenteel (juni 2013) gewerkt aan een  actualisatie van het doel (art 3) van de federatie, zodat dit beter overeenkomt met de huidige activiteiten van de federatie.

Op 19 september zal dan ook een Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden, teneinde de statuten aan te passen.

Gelieve hieronder het voorstel van doel  terug te vinden:

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel, met betrekking tot de beroepen en bedrijven van de broodbakkerij, banketbakkerij, suikerbakkerij, die ondergeschikt ook aan chocoladebewerking of ijsbereiding kunnen doen en aanverwante bedrijven: het infomeren, ondersteunen, adviseren van middelgrote en grote bakkerijen in sector gerelateerde dossiers en dit door tijdig de juiste informatie aan leden of betrokken overheidsinstanties te bezorgen, zodat er op een efficiënte manier kan geanticipeerd worden op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen.
Dit doel wordt nagestreefd door:
·        Het verzamelen van informatie ivm de voedingssector gerelateerde onderwerpen en deze verspreiden aan haar leden
·        Het collecteren van sectorspecifieke problemen en deze melden aan de bevoegde overheden.
·        Een efficiënte dienstverlening opzetten in de vorm van informatie en advies aan de leden
·        Een kader creëren dat bijdraagt tot professionalisme, efficiëntie & kwaliteitsbesef van haar leden
·        Promotie voeren mbt de kwaliteit van de bakkerijproducten
·        Verdediging van beroepsbelangen en beroepsvorming en –vervolmaking organiseren
·        Deelnemen aan activiteiten van aanverwante groeperingen, teneinde de leden optimaal te kunnen informeren.
·        Vertegenwoordiging, ondersteuning en verdediging van de belangen van haar leden inzake sociale aangelegenheden en algemene wet- en regelgeving.

 

Bestanden

FGBB_Statuts_2015.pdf
FGBB_Statuten_2015.pdf

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma