Home   -    Nederlands Français Engels

 

Bakkerijen: zondagsarbeid toegelaten voor jeugdige werknemers

Dit werd onderhandeld tijdens het sectoraal akkoord 2017-2018, en dat is nu gebeurd. Het koninklijk besluit dat jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar toelaat om op zondag te werken in de bakkerijen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 januari.

Artikel 26 van de cao betreffende de sociale programmatie 2017/2018 van 16 mei 2017 voorziet dat de sociale partners van PC 118 een aanvraag zouden indienen bij de Minister van Werk voor de toestemming van de tewerkstelling van minderjarige studenten op zondagen.

Het paritair comité heeft haar advies uitgebracht bij de Minister van Werk op 11 oktober 2017 en het koninklijk besluit werd zonet gepubliceerd in het Staatsblad.

Het koninklijk besluit is in werking getreden op 1 januari 2018 en laat de werkgevers van de sector van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij toe, jeugdige werknemers van 16 of 17 jaar op zondag tewerk te stellen.

Elke jeugdige werknemer kan één zondag op twee arbeid verrichten. Zij kunnen meer werken in geval van voorafgaande toelating van de sociaal inspecteur - District Manager van de controle van sociale wetten.

 

Bron: Fevia

 

nieuwsbericht van 14/02/2018

Terug naar het overzicht

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma